ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Enfeksiyon hastalıkları; hastalık oluşturabilecek bakteri ve virusların neden olduğu ateşli ve bulaşıcı hastalıklar olarak değerlendirilir.

VTM Hayvan Hastanesi bulaşıcı hastalıkların, aşı ile önlenebilir olanlarına karşı aşı protokolleri oluşturup, bu hastalıklarla ilgili olarak hasta sahiplerine danışma hizmeti vermektedir.

Son yıllarda geliştirilen hızlı test kitleri yardımıyla özellikle viral hastalıkların tanısı çok kısa sürede konulmakta ve hastalarımız yatışa alınarak tedavisi yapılmaktadır.

Bunların dışında;

  • Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları
  • FUO ( Fever Unknown Origin )
  • Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları
  • Hematopoetik ve Lenforetiküler Sistem Enfeksiyonları
  • İdrar Yolu Enfeksiyonları
  • Kardiyovasküler Sistem Enfeksiyonları
  • Kas ve İskelet Sistemi Enfeksiyonları
  • Santral ve Periferal Sinir Sistemi Enfeksiyonları

Üzerine veteriner tıbbın tüm olanakları kullanılarak özellikle doğru antibiyotik seçiminin bilincinde, Veteriner Mikrobiyolojinin tüm olanakları kullanılarak hastaya en uygun tedavi protokolleri oluşturulmaktadır.