ORTOPEDİ ve TRAVMATALOJİ

Ortopedik cerrahi, kemik dokuya ve buna komşuluk eden eklemlere ilişkin edinsel ya da doğmasal tüm hastalıkların cerrahi girişimlerini kapsamaktadır.

Büyük ırk köpeklerde doğmasal ve genetik aktarımlı bir hastalık olan kalça displazisi ( kalça çıkığı ) ve yine eklemlerde gelişen ortopedik birçok hasar VTM Hayvan Hastanesinde uzman hekimler tarafından başarı ile tespit edilebilmekte ve tedavi seçeneği olarak da cerrahi düzeltme operasyonları başarı ile sağlanmaktadır.

Ayrıca özellikle küçük ırklarda karşılaşılan diz ve dirsek ekleminde gelişen travmatik bozukluklar da (patella luksasyonu /çapraz bağ kopuğu / Koronoid çıkıntı kırığı / OCD vb.) uzman ve tecrübeli hekimler tarafından tespit edilerek başarı ile tedavi edilmektedir.

Bunların dışında travmaya bağlı olarak şekillenen çatlak, kırık ve luksasyonların tedavisi gelişmiş ve dünya çapında kabul görmüş teknik ve yine materyal kalitesi başarılı olan firmaların ürünleri kullanılarak en uygun şekilde opere edilmekte ve şifa ila taburcu edilmektedir.

Birçok farklı tip ve çeşitte plak ve vida kombinasyonları, pin ve serklaj uygulamaları ile eksternal fiksatörler gereken yerlerde ve gerektiği şekillerde en olumlu iyileşmeyi sağlayacak biçimde seçilerek uygulanmaktadır.