KARDİYOLOJİ

Veteriner tıpta önemi her geçen gün artan kalp damar sorunları gelişen teknoloji ile daha net ortaya koyulabilmekte ve tedavi olanaklarının erken safhada teşhis ile doğru orantılı olarak sevgili dostlarımızın daha kaliteli ve uzun yaşaması sağlanmaktadır.

Kedilerde kalp kası kalınlaşmaları ve neticesinde dolaşım bozuklukları sıklıkla görülmekte ve erken dönem teşhisleri ile koruyucu önlemler alınarak felçlerin ve ani ölümlerin önlenmesi sağlanmaktadır. Köpeklerde ise kalp kapakçık sorunları ve kalp büyümeleri neredeyse her 10 köpekten 6’sını orta yaşlarda yakalamaya başlamaktadır.

Veteriner Kardiyolojide maalesef cerrahi girişimler, kalp ya da kapak nakilleri çok da mümkün olmadığından tedaviyi oluşturan elemanların neredeyse %70’ini kaybetmiş sayılırız. Geriye kalan %30’u oluşturan medikal tedaviler ve diyet modifikasyonları ise daha çok hastanın genel durumunu ve yaşam kalitesini artırmak ve bunun yanı sıra kalp hastalığının ilerleyiş hızını azaltmak yönünde olacaktır.

Kalp hastalığı olan hastalarımıza yönelik teşhis ve tedavi için gerekli her türlü muayene, değerlendirme ve laboratuvar araştırmaları hastanemiz bünyesindeki uzman hekimler tarafından modern veteriner tıbbın tüm imkanları kullanılarak yapılmaktadır.

Hastanemizde üstün teknolojiye sahip dijital görüntüleme cihazları ile Ekokardiyografi ( M – Mode, Renkli Doppler ve 2D ), Elektrokardiyografi ( EKG ) değerlendirmeleri yapılmakta olup, laboratuvarımızda türe özgü spesifik biyomarkerlar (NT – ProBNP ) aracılığıyla erken tanı ve tedavi için her zaman yanınızdayız.

Tanısı konulmuş ve takibini yaptığımız hastalarda rutin kontroller dışında acil müdahale gerektiren durumlarda yoğun bakımımızda 7 x 24 hizmet vermektedir.

KEDİ ve KÖPEKLERDE KALP HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ

  • EGZERSİZ İNTOLERANS
  • TAKİPNE ( HIZLI SOLUNUM )
  • DİSPNE ( GÜÇ SOLUNUM )
  • ÖKSÜRÜK

Bu tarz belirtilerin bir yada birkaçını fark ettiğiniz zaman dostlarınızın kalp muayenesini yaptırmanız gerektiğini unutmayın.